Juridische kennisgeving

Identificatie en publicatie

Uitgever

Deze site wordt uitgegeven door het bedrijf Fascinum ecom, een zelfstandige onderneming geregistreerd in Angers onder het nummer 904 453 081, met maatschappelijke zetel te 3 rue du temple, 49400 Saumur.

Directeur van de publicatie:

Host

Deze site is gerealiseerd door de SAS WiziShop, specialist in E-commerce. Het bedrijf is geregistreerd in Nice onder het nummer RCS 503 594 525 en het hoofdkantoor is gevestigd op 8 Avenue Malaussena, 06000 Nice.

WiziShop (https://www.wizishop.fr) is een innovatieve e-commerce oplossing die het mogelijk maakt om een professionele online winkel te creëren.

Intellectuele eigendom

Het grafische charter van de site is gemaakt door WiziShop.

Alle grafische elementen, de structuur en, meer in het algemeen, de inhoud van de site www.lartera.com zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht.

Iedere persoon die inhoud of informatie van de site verzamelt of downloadt, heeft hierop slechts een recht op privégebruik, persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Het reproduceren van een pagina van de site binnen een extern kader van Lartera of het invoegen van een pagina die toebehoort aan Lartera in de pagina van een andere site is verboden.

Evenzo is elke reproductie of weergave van de site, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van Lartera verboden en zou een inbreuk vormen die bestraft wordt door de artikelen L. 335-2 en volgende van de

Code de la Propriété Intellectuelle.

De teksten, grafieken, tekeningen, logo's en foto's die op www.lartera.com worden verspreid, kunnen worden gereproduceerd op papieren of elektronische dragers, mits de naam en het adres van de site worden vermeld en mits geen commercieel gebruik wordt gemaakt.

Het niet naleven van bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen die de civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur van de inbreuk met zich meebrengt.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de diensten aangeboden door de site www.lartera.com en de verwerking ervan wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet "Informatica, Bestanden en Vrijheden" van 6 januari 1978, gewijzigd, en de toepassingsbesluiten.

Het verzamelen van persoonsgegevens van gebruikers van de site Lartera heeft als hoofddoel de identificatie van gebruikers voor de levering van de aangeboden diensten en prestaties op de site.

De verzamelde gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij de klant vooraf toestemming heeft gegeven en op voorwaarde dat de derden zich duidelijk hebben verbonden tot naleving van alle bepalingen van de wet van 6 januari 1978, gewijzigd.

In overeenstemming met de wet heeft iedere persoon die persoonsgegevens heeft verstrekt, het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met Lartera.

Bezoekers van de site worden geïnformeerd dat Lartera voor de navigatie op de site www.lartera.com automatisch bepaalde informatie over gebruikers kan verzamelen met behulp van cookies.

Als de gebruiker van de site het gebruik van cookies door Lartera niet wenst, kan hij het gebruik van cookies weigeren via de opties die door zijn internetbrowser worden aangeboden. Om technische redenen kunnen sommige diensten die op de site worden aangeboden www.lartera.com mogelijk niet toegankelijk zijn als de gebruiker cookies in zijn browser deactiveert.

Juridische mededelingen opgesteld op 12-06-2024

100% VEILIGE BETALING Bestel in alle veiligheid dankzij het 3D Secure-protocol
GRATIS BEZORGING Gratis bezorging
KLANTENSERVICE 7 dagen per week per e-mail
TEVREDEN OF TERUGBETAALD 14 dagen om van gedachten te veranderen

Ik heb geen account,
Ik registreer me

Ik heb al een account,