Verkoopvoorwaarden

Preambule

De website voor online verkoop www.lartera.com wordt beheerd door het bedrijf Fascinum ecom, met maatschappelijke zetel op 3 rue du temple, 49400 Saumur, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Angers onder nummer 904 453 081.

Vooraf wordt aangegeven dat deze voorwaarden de verkoop van zijn producten door Lartera regelen aan elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet via de website www.lartera.com, hierna genoemd "de KLANT".

Elke bestelling geplaatst op de website www.lartera.com vereist dat de KLANT vooraf en zonder voorbehoud de Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel accepteert.

In geval van onenigheid met de voorwaarden en bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mag de KLANT de website niet gebruiken.

Fascinum ecom behoudt zich het recht voor om zijn Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. De aanpassingen of wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die na deze aanpassingen of wijzigingen worden geplaatst.

In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling van de KLANT die welke online waren en door de KLANT zijn geaccepteerd op de dag van het plaatsen van zijn bestelling.

Artikel 1 – Definities

De termen en uitdrukkingen die met een hoofdletter zijn geïdentificeerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de betekenis die hierna wordt aangegeven (ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud worden gebruikt).

Algemene Verkoopvoorwaarden: verwijzen naar dit document, zijnde de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn in de relatie tussen Fascinum ecom en de KLANT.

Bestelling: verwijst naar de aankooporder van de KLANT met betrekking tot een of meer Product(en) of Dienst(en) geplaatst door gebruik van de website www.lartera.com of via de Klantenservice.

Website: verwijst naar de website die toegankelijk is op het adres www.lartera.com.

Product: verwijst naar een product of dienst die te koop wordt aangeboden op de website www.lartera.com.

KLANT: verwijst naar een Natuurlijke of Rechtspersoon, consument, die de website www.lartera.com gebruikt en een of meer Product(en) verwerft voor zijn persoonlijke behoeften, nadat hij heeft ingestemd met de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Doel

De Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen Lartera en de KLANT en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de website www.lartera.com wordt gedaan, te definiëren.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarige leeftijd in uw land, staat of provincie van verblijf hebt bereikt en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om minderjarigen onder uw verantwoordelijkheid op deze online verkoopsite aankopen te laten doen.

Het gebruik van onze producten voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden is verboden.

Fascinum ecom behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van de site te verbeteren. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling door de KLANT.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productpagina's van de online catalogus zijn in Euro (€) inclusief alle belastingen (BTW) volgens het op de besteldag geldende BTW-tarief. Elke wijziging van het BTW-tarief kan worden doorberekend in de prijs van de producten.

Fascinum ecom behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de op de besteldag geldende catalogusprijs de enige is die van toepassing is op de KLANT.

De producten blijven eigendom van www.lartera.com totdat de volledige betaling door www.lartera.com is ontvangen.

Promotieproducten worden aangegeven met een "PROMOTIE"-label of een doorgestreepte prijs. Onze promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt op het moment van de bestelling en gedurende de aangegeven periode.

Voor KLANTEN buiten Frankrijk, is www.lartera.com verplicht, in overeenstemming met de geldende wetgeving, om BTW in rekening te brengen op bestellingen die naar de meeste landen van de Europese Unie worden verzonden.

Voor KLANTEN buiten de Europese Unie en DOM-TOM zijn de bestellingen niet onderworpen aan BTW, maar kunnen ze onderworpen zijn aan lokale belastingen en douanerechten die gelden in het ontvangende land. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van www.lartera.com en zijn voor rekening van de KLANT.

Waarschuwing: Elke onjuiste informatie die door de KLANT wordt verstrekt om zich aan de BTW te onttrekken, kan leiden tot civiele boetes en strafrechtelijke vervolging.

De prijzen van de producten die op de website www.lartera.com staan vermeld, zijn exclusief verwerkings- en verzendkosten, die extra in rekening worden gebracht op de prijs van de gekochte producten en afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling.

Artikel 4. Bestelling

De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en wordt uiterlijk bij de levering van de bestelling bevestigd. Fascinum ecom behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

Om producten te bestellen op de website www.lartera.com moet de KLANT een account aanmaken door de vereiste informatie in het registratieformulier in te vullen.

De KLANT verklaart hierbij volledige, juiste en niet-misleidende persoonlijke informatie te verstrekken die een nauwkeurige identificatie in elke situatie mogelijk maakt. Elke fantasievolle of lasterlijke persoonlijke informatie kan leiden tot de sluiting van het account van de KLANT en annulering van zijn bestelling.

De accountcreatierubriek is rechtstreeks toegankelijk vanaf de hoofdmenubalk. Bij elk bezoek moet de KLANT zich identificeren met deze informatie als hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (bestelstatus, persoonlijke informatie, enz.).

Artikel 5. Betaling

De prijs van de producten en de logistieke voorbereidings- en leveringskosten zijn volledig verschuldigd door de KLANT op het moment van de bestelling.

De website www.lartera.com kan de klant verschillende betalingsmethoden aanbieden om zijn bestelling te betalen:

  • Betaling met creditcard: Nadat de klant de betalingsmethode met creditcard heeft gekozen, wordt hij doorgestuurd naar de beveiligde betaalinterface om zijn persoonlijke creditcardgegevens veilig in te voeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief. Betaling met creditcard is onherroepelijk.
  • Betaling via bankoverschrijving: Nadat de klant de betalingsmethode via bankoverschrijving heeft gekozen en de bestelling heeft bevestigd, ontvangt hij een bevestiging van de registratie van zijn bestelling. Om de betaling te voltooien en de verwerking van zijn bestelling te starten, moet de klant het bedrag van zijn bestelling overmaken naar de bankrekening van Fascinum ecom, waarvan de gegevens aan het einde van de bestelling aan de klant worden verstrekt. Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de klant per e-mail geïnformeerd.
  • Betaling per cheque: Nadat de klant de betalingsmethode per cheque heeft gekozen en de bestelling heeft bevestigd, ontvangt hij een bevestiging van de registratie van zijn bestelling. Om de betaling te voltooien en de verwerking van zijn bestelling te starten, moet de klant de bestelbon afdrukken en vergezellen van zijn cheque, op naam van Karim Azzi, naar het volgende adres sturen: 3 rue du temple, 49400 Saumur. Contante betalingen mogen niet worden verzonden. In het geval van betaling per cheque moet deze worden uitgegeven door een bank in Frankrijk of Monaco. Na ontvangst van de cheque wordt de bestelling verwerkt en wordt de klant per e-mail geïnformeerd. Fascinum ecom verzendt de producten binnen ongeveer 10 dagen, afhankelijk van de verificatie van de cheque door de bank.

Artikel 6. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L121-21 van het Wetboek van Consumentenrecht heeft de klant een termijn van veertien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete.

De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, zonder te zijn gebruikt, vergezeld van de ondertekende originele leveringsbon. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Levering

De levering van de producten zal plaatsvinden, na registratie van de betaling van de bestelling, op het afleveradres dat door de KLANT is opgegeven tijdens het plaatsen van de bestelling. Een e-mail wordt naar de KLANT gestuurd om de verzending van de producten te melden. De KLANT kan kiezen tussen verschillende leveringsmethoden.

De verzendkosten worden berekend op basis van de gekozen leveringsmethode (thuis, afhaalpunt, postkantoor), het gewicht van het pakket en de bestemming.

De levertijden worden slechts ter indicatie gegeven. Indien deze de dertig dagen vanaf de bestelling overschrijden, kan het verkoopcontract worden ontbonden en wordt de klant terugbetaald.

Artikel 8. Garantie

Alle producten die door Fascinum ecom op de site www.lartera.com worden aangeboden, profiteren van de wettelijke garantie zoals voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan deze worden geretourneerd naar Fascinum ecom, die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post worden verzonden naar het volgende adres: Fascinum ecom, 3 rue du temple, binnen een termijn van dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Fascinum ecom heeft, voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering, de klantenservice of latere diensten, slechts een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van Fascinum ecom kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service, en andere onvrijwillige problemen, of voor elk feit dat wordt gekwalificeerd als overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

De geautomatiseerde registers, bewaard in de informatiesystemen van Fascinum ecom onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen Fascinum ecom en de klant.

Artikel 10 - Beveiliging

De site www.lartera.com is voorzien van een beveiligingssysteem: de SSL-versleutelingstechniek is aangenomen en alle processen voor het beschermen en versleutelen van de meest gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zijn versterkt.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site www.lartera.com worden gereproduceerd, zijn wereldwijd beschermd onder auteursrecht en intellectueel eigendom. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op het intellectuele eigendom is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, onder voorbehoud van verschillende, zelfs meer beperkende bepalingen van de wet op het intellectuele eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.lartera.com is strikt verboden, of het nu in de vorm van een foto, logo, visueel of tekst is.

Artikel 12. Persoonsgegevens

Alle gegevens die u op de site www.lartera.com verstrekt, zijn bedoeld om uw bestellingen te kunnen verwerken.

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, heeft u bij de verkoper het recht op rectificatie, raadpleging, wijziging en verwijdering van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Dit recht kan ook online worden uitgeoefend.

Artikel 13. Overmacht

De uitvoering door Fascinum ecom van al zijn verplichtingen, met name de levering, wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering zou hinderen of vertragen. Worden met name als zodanig beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, oorlog, rellen, opstanden, sociale onrust, stakingen van allerlei aard. Fascinum ecom zal de KLANTEN informeren over het optreden van een toevallige gebeurtenis of overmacht binnen zeven dagen na het optreden ervan. Indien deze opschorting langer dan vijftien dagen duurt, heeft de KLANT de mogelijkheid om de lopende bestelling te annuleren, waarna de prijs van de bestelde producten en de betaalde leveringskosten worden terugbetaald.

Artikel 14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Alleen de Franse versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is authentiek. In geval van moeilijkheden die zich voordoen bij de uitvoering van de bestelling, de levering van de producten en meer in het algemeen de uitvoering van de verkoop, heeft de KLANT de mogelijkheid, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, om een minnelijke oplossing te zoeken, met name met de hulp van een consumentenvereniging of een andere adviseur van zijn keuze.

Artikel 15. Klantenservice

Voor informatie of vragen over een bestelling, is de klantenservice beschikbaar:

  • Telefonisch: 0670571922
  • Per e-mail: contact@lartera.com
  • Adres: 3 rue du temple, 49000 Saumur
100% VEILIGE BETALING Bestel in alle veiligheid dankzij het 3D Secure-protocol
GRATIS BEZORGING Gratis bezorging
KLANTENSERVICE 7 dagen per week per e-mail
TEVREDEN OF TERUGBETAALD 14 dagen om van gedachten te veranderen

Ik heb geen account,
Ik registreer me

Ik heb al een account,